Östansjö Bilskrot - Header bild

Miljö

För en bilåtervinning med höga krav på kompetent personal och med största möjliga hänsyn tagen till miljö och hälsa. Vi omhändertar de farliga vätskor och komponenter som fordonen innehåller och lämnar dessa för destruktion eller återvinning. De delar från fordonet som vi kan återanvända säljs vidare till kund och resterande metall pressas samman och sänds för återvinning.

Vi uppfyller alla gällande regelverk och lagar rörande vår miljö.